Pratelan Ing Ngisor Iki Kang Ora Jumbuh Karo Naskah Sandiwara Potret Ibu, Yaiku…a. Pak Bowo Iku Pangkate Kaptenb. Jayadi Ngaku-aku Putrane Pak Ismailc. Putrane Pak Ismail Iku Putrid. Pak Parjan Iku Dadi Tentaratolong Dibantu Y Kak, Kalau Ngga Bisa Jawab Y Jangan Dijawab-!!​

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya pratelan ing ngisor iki kang ora jumbuh karo naskah sandiwara potret ibu, yaiku…a. Pak bowo iku pangkate kaptenb. Jayadi ngaku-aku putrane pak Ismailc. Putrane pak Ismail iku putrid. Pak parjan iku dadi tentaratolong dibantu y kak, kalau ngga bisa jawab y jangan dijawab-!!​, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai pratelan ing ngisor iki kang ora jumbuh karo naskah sandiwara potret ibu, yaiku…a. Pak bowo iku pangkate kaptenb. Jayadi ngaku-aku putrane pak Ismailc. Putrane pak Ismail iku putrid. Pak parjan iku dadi tentaratolong dibantu y kak, kalau ngga bisa jawab y jangan dijawab-!!​. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

ing ngisor iki kang kalebu sandhangan wyanjana  jaba brainlycoid

Salinen ukara aksara latin ing ngisor iki nganggo aksra jawa!Pak

Pertanyaan: Salinen ukara aksara latin ing ngisor iki nganggo aksra jawa!

Pak Budi tindhak menyang semarang karo putrane ​

Jawaban:

Jawaban Terlampir.

Penjelasan:

Njlentrehake panulisan ukara aksara Jawane;

꧋ ꦥꦏ꧀ꦧꦸꦢꦶꦠꦶꦤ꧀ꦝꦏ꧀ꦩꦼꦚꦁꦱꦼꦩꦫꦁꦏꦫꦺꦴꦥꦸꦠꦿꦤꦺ꧉

(Pak Budi tindhak menyang semarang karo putrane )

  • aksara pa, aksara ka (sigeg), + pasangan ba + suku, aksara da + wulu, aksara ta + wulu, aksara na (sigeg), + pasangan dha, aksara ka (sigeg), + pasangan ma + pepet, aksara nya + cecak, aksara sa + pepet, aksara ma, aksara ra + cecak, aksara ka, aksara ra + taling tarung, aksara pa + suku, aksara ta + cakra, aksara na + taling

Tembung putrane iku nganggo sandhangan Wyanjana. Sandhangan iki cacahe ana 3, antarane⤵️

  1. Cakra = ꦿ ▶️ ra
  2. Cakra Keret = ▶️ rê
  3. Pengkal = ▶️ ya

apa kang dadi wose pecelathon,antarane Usman Karo Pak Soleh iku?​

Pertanyaan: apa kang dadi wose pecelathon,antarane Usman Karo Pak Soleh iku?​

Jawaban:

Apa pembicaraan Usman dengan Pak Soleh?

Parmin iku wong kang seneng nguja kasenengan anake. Mung kanggo

Pertanyaan: Parmin iku wong kang seneng nguja kasenengan anake. Mung kanggo nyenengake anake ditukokake montor kanthi dodolan lemah. Saliyane iku dheweke uga ora gelem yen diarani wong ora duwe. Parikan kang jumbuh karo pratelan iku yaiku ….

Jawaban:

maaf klo salah

opo seng anak kepengen ni Wong tuwo kudu nuruti mesti wong tuwo ora duwe pengen anak e seneng tur bahagia

Dadi manungsa iku aja nganti sulap marang pangalembana. pratelan kang

Pertanyaan: Dadi manungsa iku aja nganti sulap marang pangalembana. pratelan kang jumbuh, yaiku … .

Pratelan kang jumbuh, yaiku Gedhe Endhase (Sombong).

Penjelasan:

Pernyataan diatas merupakan tembung entar, Tembung Entar adalah  Tembung atau kalimat yang terdiri daru dua kata atau lebih yang dijadikan menjadi satu dan mempunyai arti yang berbeda dari aslinya. Maksud dari pernyataan diatas adalah :

  • Dadi manungsa iku aja nganti sulap marang pangalembana. Artinya Jadi manusia itu jangan silau dengan pujian. Maknanya orang yang suka dengan pujian merupakan orang yang akan mendekati dengan kesombongan, maka tembung “Gede Endhase” atau besar kepala adalah kata yang cocok untuk menggambarkan pernyataan diatas.

Contoh lain dari tembung entar adalah :

  • Abang kupinge tegese nesu, Merah kupingnya artinya marah.
  • Bau tengen tegese wong kang dipercaya, Tangan kanan artinya orang yang di pervaya.
  • Dadi gawe tegese ngrepotake, Jadi beban artinya merepotkan.
  • Gedhe endhase tegese sombong. Besar Kepala artinya sombong.

Pelajari Lebih Lanjut :

Pelajari lebih lanjut materi tentang Tembung Entar pada https://brainly.co.id/tugas/6197980

#BelajarBersamaBrainly

Pratelan ing ngisor iki kang luputyaiku:Pilih salah satu jawabanO Maca

Pertanyaan: Pratelan ing ngisor iki kang luput
yaiku:
Pilih salah satu jawaban
O Maca geguritan iku awaton
titilaras
Aturan maca geguritan iku ora
gumathok
Maca nyaring iku maca kanthi
seru
O Maca geguritan karo tembang
iku ora padha​

Jawaban:

aturan maca guritan iku ora gumathok

Penjelasan:

gg geming kata ilham gaes

2. Mangsuli pitakonWangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki nganggo basa krama!1)

Pertanyaan: 2. Mangsuli pitakon
Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki nganggo basa krama!
1) Apa pangkate Pak Parjan?
2) Apa isine edaran saka Pangdam IV Diponegoro?
3) Pak Ismail pahlawan sing gugur nalika prastawa apa?
4) Sapa putrane Pak Ismail? ​

Jawaban:

baik dan sholeh untuk mengajar kita

Penjelasan:

agar membantumu ya

as jawa.4.pbg4Pratelan ing ngisor iki kang bener yaiku .pro1. Werkudara

Pertanyaan: as jawa.4.pbg
4
Pratelan ing ngisor iki kang bener yaiku .
pro
1. Werkudara iku piyantune gagah, gedhe dhuwur dedeg piyadege
2. Gathotkaca iku putrane Arjuna lan Dewi Arimbi
3. Bima iku nduweni pusaka Kuku Pancanaka
4. Yudhistira iku panegak Pandhawa Lima
Ukara ing ngisor iki kang bener yaiku​

Jawaban:

Satu dan tiga

Semoga membantu

1) Apa pangkate Pak Parjan?2) Apa isine edaran saka Pangdam

Pertanyaan: 1) Apa pangkate Pak Parjan?
2) Apa isine edaran saka Pangdam IV Diponegoro?
3) Pak Ismail pahlawan sing gugur nalika prastawa apa?
4) Sapa putrane Pak Ismail?​

Jawaban:

1. Letnan

2. Bab pebgurusan lan penyelesaian pensiunan janda para pahlawan perintis kemerdekaan sing saiki durung dingerteni

3.gugur ana ing serangan umum 1 maret ing yogya

28. Pak Yohananto anggone mangsuli ature Alan Riyan nggunakake basa?A.

Pertanyaan: 28. Pak Yohananto anggone mangsuli ature Alan Riyan nggunakake basa?
A. ngoko alus
B ngoko lugu
C. krama alus
D. krama lugu

29. Pratelan iki sing jumbuh karo pacelathon ing dhuwur yaiku?
A. pangantene putri iku putrane Pak Suryanta.
B. Jarot sowan Pak Sarji minangka utusane Pakdhene.
C. Pak Sura anggone duwe gawe mapan ing gednung
D. Daleme panganten putri ing Demangan, Klaten

Jawaban:

A) ngoko alus

A) pangantene putri iku putrane pak suryanta

maaf kalo salah

8. Pratelan ing ngisor iki kang bener yaiku….a. Wrekudara iku

Pertanyaan: 8. Pratelan ing ngisor iki kang bener yaiku….

a. Wrekudara iku sedulur Pandhawa kang angka telu
b. Janaka iku sedulur Pandhawa kang kaping lima
c. Nakula lan Sadewa iku satriya kembar
d. Puntadewa iku putrane Prabu Kresna​

Jawaban:

C. Nakula lan Sadewa iku satriya kembar

mereka anak kelima dari pandawa anak dri istri kedua prabu pandu mereka kembar nakula & sadewa dilihat dari gambar wayangnya sama.

Tidak cuma jawaban dari soal mengenai pratelan ing ngisor iki kang ora jumbuh karo naskah sandiwara potret ibu, yaiku…a. Pak bowo iku pangkate kaptenb. Jayadi ngaku-aku putrane pak Ismailc. Putrane pak Ismail iku putrid. Pak parjan iku dadi tentaratolong dibantu y kak, kalau ngga bisa jawab y jangan dijawab-!!​, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti Parmin iku wong, 8. Pratelan ing, Salinen ukara aksara, Pratelan ing ngisor, and apa kang dadi.

Surprise